ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η εταιρεία Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. επίσημος Διανομέας και Επισκευαστής Renault - Dacia αναζητά «Υπεύθυνο Προμηθειών -Αποθήκης» με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Διενέργεια ερευνών αγοράς για την επιλογή προμηθευτών.
• Υποβολή και παρακολούθηση παραγγελιών σε προμηθευτές και παραλαβή ανταλλακτικών.
• Επίβλεψη στην κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ανταλλακτικών στην αποθήκη
• Διαχείριση και έλεγχος Αποθήκης με χρησιμοποίηση του πληροφορικού συστήματος της εταιρίας
• Απογραφές Αποθήκης, περιοδικές και έκτακτες.

Απαραίτητα Προσόντα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

• Εργασιακή εμπειρία στον χώρο των ανταλλακτικών
• Γνώση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Γνώση Αγγλικών.
• Γνώση Γαλλικών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

• Οργανωτικός χαρακτήρας
• Επίλυση προβλημάτων με ταχύτητα και ευρηματικότητα
• Δυναμισμός, συνέπεια και επαγγελματισμός
• Επικοινωνιακή ικανότητα - πνεύμα συνεργασίας – εμπορικές ικανότητες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΣΠΟΥΔΕΣ

• Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Παροχές

• Πλήρη Απασχόληση
• Σταθερές αποδοχές

Επικοινωνία

• Αποστολή βιογραφικών στο email: info@poulakis.gr
• Πληροφορίες: κ. Νίκος Ντόνας Τηλ. 2105820821

GARAGE